Schilder

Mensen en vooral dieren staan vaak centraal in Wilma’s grote tekeningen. Door veranderingen aan te brengen in de uitvoering of weergave van datgene wat we als normaal of gewoon beschouwen, maakt zij nieuwe aspecten van een situatie zichtbaar. Dit zorgt voor vervreemding, verwarring, absurditeit, humor, en een nieuwe blik op schoonheid en lelijkheid.
Alles wat niet belangrijk is wordt geëlimineerd, waardoor er uiteindelijk een heel krachtig, bijna streng beeld ontstaat.

Wilma is afgestudeerd aan de Constantijn Huijgens Academie Kampen.
In 2016 is ze winnaar geworden van ‘Tekening van het jaar’

Voor tekencursus zie: www.wilmatekent.nl

Contact informatie:

 055-3550690

 06-28787337

 www.wilmastegeman.com

 wist68@nullhotmail.com

 Dovenetel 21
 7322 DM Apeldoorn