Schilder

Uitgangspunt van mijn werk is een van de meest voorkomende thema’s in de beeldende kunst, de natuur. De “natuurbeleving” staat centraal.

Hoewel je de natuur letterlijk wilt “beleven”, besef je dat je –als product van een westerse beschaving- altijd een buitenstaander blijft. Er is sprake van een zekere tegenstrijdigheid; ontroering, schoonheid, gaat gepaard met een gevoel van onbehagen. Het begrip “onbestemde ruimte” is voor mij daarom van groot belang.

In het laatste werk ga ik  terug op het ontstaan van de wereld. Wanneer gaat vormloosheid over in vorm? “The Darwin Project” en het project “Gaia” zijn daar voorbeelden van.

Contact informatie:

 +31 629384283

 www.reneheeres.me

 mail@nullreneheeres.nl

 Dovenetel 21
 7322 DM Apeldoorn