A. PROCEDURE BALLOTAGE stichting Ateliers Apeldoorn Mei 2017

 1. Nadat men zich heeft aangemeld om deelnemer te willen worden van de stichting Ateliers Apeldoorn wordt er in overleg met de ballotagecommissie een afspraak gemaakt.
 2. Er zijn 3 niveaus waarop men toegang kan krijgen tot de stichting Ateliers Apeldoorn.
  A. Kunstenaar in de kweekvijver, dit is van toepassing voor jonge mensen die net klaar zijn met hun opleiding. Zij krijgen ondersteuning van de oudere deelnemers in hun discipline.
  B. Aspirant deelnemer, waarbij na 2 jaar wordt bekeken of men definitief deelnemer van de stichting Ateliers Apeldoorn wordt.
  C. Deelnemer.
 3. Ballotage van nieuwe deelnemers gebeurt op basis van criteria om te toetsen of de aanvrager aangemerkt kan worden als professionele kunstenaar.
  Van alle deelnemers wordt een actieve houding verwacht om daarmee een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Dit betekent:
  A. Eens in de twee jaar deelnemen aan de Open Atelierroute
  B. Exposeren in de Loolaan Galerie
  C. Af en toe een klus doen voor de stichting Ateliers Apeldoorn.
 4. De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van de ontvangen informatie, documentatie en het werk van de kunstenaar. De commissie zal een bezoek brengen aan het atelier.
 5. Na afloop van het atelierbezoek komt de commissie in beslotenheid tot haar besluit. Als het oordeel niet unaniem is, telt de meerderheid van stemmen. Vervolgens stuurt de commissie haar besluit schriftelijk gemotiveerd aan het bestuur, die deze als ‘advies’ beschouwd.
 6. Het advies van de ballotagecommissie gaat naar de secretaris en wordt besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. In de meeste gevallen wordt het ‘advies’ van de ballotagecommissie overgenomen door het bestuur. De secretaris handelt de aanvraag verder af.
  Uiterlijk een maand na ballotage ontvangt geballoteerde bericht. Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen de inhoud van het besluit.
 7. Alleen in geval van onzorgvuldige uitvoering van de procedure bestaat de mogelijkheid om bij het bestuur een klacht in te dienen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, kan de aanmeldingsprocedure direct herhaald worden. In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt van de klacht en de afhandeling melding gedaan. Het bestuur zorgt er dan voor dat er bij deze nieuwe procedure andere kunstenaars in de commissie zitten.
 8. De ballotagecommissie gaat in gesprek met oud deelnemers van de stichting Ateliers Apeldoorn, die opnieuw lid willen worden. Daarvoor moeten zij een ballotage formulier voorzien van de laatste persoonlijke gegevens naar de secretaris sturen.

B. TOETSINGSCRITERIA

 1. Afgeronde kunstopleiding, B&O of Kunstacademie, of daaraan gelijke ervaring.
 2. Actieve en professionele beroepspraktijk cq exposities.
 3. CV met o.a. daarin aankopen, opdrachten, subsidies, prijzen en beurzen.
 4. Eigenheid in werk en beeldtaal.
 5. Relevante nevenactiviteiten zijn een pluspunt.
 6. Inschrijving KvK.