Ateliers Apeldoorn

Apeldoornse Beeldend Kunstenaars

Rob Weddepohl

Het kunstenaarschap van Rob Weddepohl kent welbeschouwd twee periodes. De eerste bestrijkt het tijdvak van 1960 tot en met 1970, terwijl in 1983 in Australië de tweede en huidige periode een aanvang nam. 
Rob Weddepohl (1934) stamt uit een zakenfamilie, waardoor het kunstenaarschap in eerste instantie niet op zijn weg lag, ondanks het talent dat al vroeg in zijn werk te bespeuren was.
 Na een studie bedrijfskunde verbleef hij enige jaren in Spanje, waar hij in 1959 in de gelegenheid was schilderlessen te volgen aan de kunstacademie van Sevilla (Escuela de bellas artes Reina Isabel). Na zijn terugkeer in Nederland was hij in de periode 1965 tot 1970 actief lid van de Apeldoornse kunstenaarsvereniging “de Bent”. Hij verwierf destijds bekendheid met zijn geschilderde kunststofreliëfs.
Werkzaamheden in het bedrijfsleven dwongen hem echter in 1970 zijn gedeeltelijk kunstenaarschap op te geven tot hij in Australie de draad weer kon oppakken.
In 1982 vertrok Rob Weddepohl met zijn gezin naar Australie. Aanvankelijk als medewerker van een projectontwikkelaar totdat hij in 1983 vanwege een stagnatie van het project besloot zich geheel aan de schilderkunst te gaan wijden.
Geïnspireerd door typische Australische landschapsschilders zoals Nolan, Williams, Boyd en Rees sloeg hij een nieuwe richting in, die zich ontwikkelde tot zijn huidige informele manier van schilderen. Zijn eerste series Australische landschappen oogden weliswaar nog vrij figuratief, doch toonden reeds zijn neiging tot abstraheren.
In 1985 kwam hij terug naar Nederland om zich definitief in Apeldoorn te vestigen als beeldend kunstenaar. Dat moment was wel zeer ongunstig gekozen, want de BKR werd afgeschaft en de meeste kunstenaars waren nu aangewezen op de vrije markt. Zijn zakelijke achtergrond was hem hier behulpzaam, waardoor hij toch in staat was een goed lopende kunstenaarspraktijk op te bouwen.
In die jaren vond er bij hem echter een radicale stijlwijziging plaats o.a. onder invloed van het (Amerikaanse) abstract-expressionisme. Schilders als de Kooning, Kline, Rothko en Diebenkorn vormden zijn nieuwe inspiratiebron en zetten hem aan tot het schilderen van grote abstracte doeken. Een bijzondere periode vormen de jaren 1988 tot 1992, toen hij zich in Doesburg vestigde en waarin hij zich wijdde aan het thema “vrouw”. Ook hier streeft hij naar een abstrahering van het beeld, doch wel met in stand houding van herkenbare typisch vrouwelijke vormaspecten. 
Hoogtepunt in zijn abstracte werk vormde wel de 15-delige serie klankbeelden van de symfonieën van Shostakovitch uit 1994.
In de jaren 90 breidt Rob Weddepohl zijn werkterrein uit tot het maken van series op masonite en later op mdf paneel. Het landschap keert hierin terug, doch nu getransformeerd in een vrije, autonome vorm. De verzamelnaam “New found Landscapes” zegt eigenlijk alles over de stijl en inhoud van dit werk: het gaat om nieuw gecomponeerde landschappen op grond van opgedane ervaringen en belevenissen, die een bijzondere indruk bij de schilder hebben nagelaten. 


Adres:

 

 055 8444029

 06 51829376

  http://weddepohl.nl/

  info@weddepohl.nl