Ateliers Apeldoorn

Apeldoornse Beeldend Kunstenaars

Wilma Stegeman

Beeldend kunstenaar

 

Mensen en vooral dieren staan vaak centraal in Wilma’s grote tekeningen. Door veranderingen aan te brengen in de uitvoering of weergave van datgene wat we als normaal of gewoon beschouwen, maakt zij nieuwe aspecten van een situatie zichtbaar. Dit zorgt voor vervreemding, verwarring, absurditeit, humor, en een nieuwe blik op schoonheid en lelijkheid.
Alles wat niet belangrijk is wordt geëlimineerd, waardoor er uiteindelijk een heel krachtig, bijna streng beeld ontstaat.
Wilma is afgestudeerd aan de Constantijn Huijgens Academie Kampen.
In 2016 is ze winnaar geworden van ‘Tekening van het jaar’.
Voor tekencursus zie: www.wilmatekent.nl

Bee

Adres:

 

 055 3550690

  06 28787337

  https://wilmastegeman.com/

  wist68@hotmail.com